Projectes d'escola

Noves tecnologies

Des de fa molts anys, des de l’escola apostem per la incorporació de les noves tecnologies de la informació (TIC-TAC) en els processos d’aprenentatge de l’alumnat. Creiem que estem de ple en l’era digital i el nostre alumnat no en pot quedar al marge i més, si pensem en el seu futur immediat, tant acadèmic com professional. Per això cada curs escolar invertim una part del pressupost en dotar totes les aules dels recursos necessaris per poder assolir aquest repte ( ordinadors, pissarres digitals, iPads, aules d’informàtica, equips multimèdia ...)