Projectes d'escola

Infantil i Primària

Després d’una reflexió sobre l’aplicació de les noves tecnologies en el Claustre de Professors de la nostra escola, es va creure convenient que l’alumnat d’Educació Infantil i Primària disposés d’unes hores, dins del seu horari escolar, per poder acabar de treballar alguns continguts curriculars amb el suport dels iPad’s. L’objectiu d’aquesta millora neix de la necessitat de motivar, de fomentar la seva atenció i concentració i d’aprendre amb unes eines innovadores i engrescadores, que molts d’ells ja fan servir des de casa per altres activitats més lúdiques.
L'Escola disposa de dos carros amb 28 iPads cadascun d'ells i 10 ordinadors portàtils.